Mätning av lumen, forts…

Jag tänkte redovisa lite hur jag gjorde när jag tog fram omräkningsfaktorn för omvandling av fc-värdet till lumen i min Lumen-tub. Tyvärr blev inte kurvan helt linjär och jag vet inte riktigt anledningen till detta. Det kan bero på avvikelser i de angivna värdena på min kalibreringslampa, eller så gör konstruktionen av tuben att det blir så, även om jag tror mer på det förstnämnda. Då jag utgår från kalibreringslampan (Fenix LD60) som referens så kommer jag ändå att försöka hitta en formel som gör att omräkningen kommer så nära kalibreringslampans angivna värden som möjligt.

Jag började med att mäta upp värdena på LD60 med de olika effektlägen som finns. Dessa värdena stoppade jag in i MS Excel och använde funktionen för ickelinjär regression. För er som undrar hur man använder denna funktion får jag tyvärr hänvisa till google då detta skulle ta för lång tid för mig att förklara. Excel presenterade därefter följande kurva och funktion (där x är det uppmätta fc-värdet och y blir det kalkylerade lumen-värdet):

Jag testade naturligtvis alla värden i tabellen med den av Excel givna funktionen med följande resultat:

Av tabellen ovan kan man klart se att alla uträknade värden håller sig inom 5% från referensvärdet i området mellan 150 till vår högsta mätpunkt, 2800 lumen. Detta innebär att vår mätmetod ger ett resultat som har en osäkerhet endast 5% sämre än vad Fenix anger i sitt test av LD60, vilket innebär att våra resultat med vår mätmetod ger en bra fingervisning av vad våra testade ficklampor presterar. Detta resonemang bygger naturligtvis på att man litar på Fenix mätresultat av LD60. Jag för min del litar på Fenix då dom är en stor och väl ansedd tillverkare av kvalitetslampor, gör du?

admin Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *